Mia Swart

Mia Swart

Mia Swart producentica Centra za javne slobode i ljudska prava iz Al Jazeere. Swart je međunarodna pravnica s posebnim zanimanjem za međunarodno krivi... čno i humanitarno pravo.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj