Mate Granić

Mate Granić

Mate Granić je doktor medicinskih znanosti. U vrijeme potpisivanja Daytonskog sporazuma bio je ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske. Trenutno ... je profesor i dekan Visoke novinarske škole, te predsjednik Hrvatskog društva lobista.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Os­ob­no sma­tram da je potreb­na do­grad­n­ja Day­ton­skog mirovnog spo­razu­ma, a to znači i do­grad­n­ja Us­ta­va Bosne i Herce­govine.

Published On 18 Nov 2011