Maja Blaževska Evrosimoska

Maja Blaževska Evrosimoska

Maja Blaževska Evrosimoska je dopisnica Al Jazeere Balkans iz Skoplja. Radila je u Sarajevu kao zamjenica urednika vijesti. Ranije bila je dio makedon... ske redakcije BBC-ja. Doktor je komunikoloških nauka.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Uko­liko Evropa dozvoli da propad­nu obećan­ja o proširen­ju, svoj će put ka boljitku građani po­traži­ti u grani­ca­ma Uni­je i os­tavi­ti maglu iza svo­jih leđa.

blog by Maja Blaževska Evrosimoska
Published On 13 Dec 2021