Jonathan Cohen

Jonathan Cohen

Jonathan Cohen je direktor nevladine organizacije za izgradnju mira Conciliation Resources.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sada kada je iza nas krvavi sukob u Etiopiji, ruska invazija još u toku u Ukrajini, a Sudan na ivici građanskog rata, mir se rijetko činio tako krhkim. Ipak, vrijeme je da mir shvatimo ozbiljnije.

Mišljenje autora Jonathan Cohen
Published On 20 May 2023