Jacky Rowland

Jacky Rowland

Jacky Rowland, koja radi u Jerusalemu, nagrađivana je dopisnica sa 16 godina iskustva u izvještavanju iz ratnih zona Balkana i islamskog svijeta.Nagra... đena je Royal Television Society Award nagradom 2001. godine. Na Al Jazeeru je došla sa BBC-a.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nele, Zen­it i Đuro postali su poz­nati širom Balka­na. Da li tri komičara iz Bosne mogu pre­vla­dati gorčinu prošlosti da bi se uje­dinili i pomir­ili?

blog by Jacky Rowland
Published On 16 Jan 2015