Elmaz Asan

Elmaz Asan

Elmaz Asan je novinarka koja radi za ATR, TV kanal Krimskih Tatara i postdiplomski student iz historije Krima. Gostujući je saradnik na univerzitetu C... ambridge od 2022. godine gdje istraživanje fokusira na opservacije britanskih putnika o rusifikaciji Krima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj