Amer Obradović

Amer Obradović

Amer Obradović rođen je 1976. u Stocu. Školovao se u Švicarskoj, u Sarajevu završio Filozofski fakultet i Visoku školu novinarstva. Radio kao novinar ... i urednik u magazinu Dani. Radi u odnosima sa javnošću.


Više od istog autora

U Stocu, ratnom plijenu UZP-a, lokalni HDZ BiH križevima želi prekrstiti nacionalni spomenik Stari grad Vidoški i tako na simbolički način uknjižiti nasljedstvo tzv. Herceg-Bosne.