Amer Obradović

Amer Obradović

Amer Obradović rođen je 1976. u Stocu. Školovao se u Švicarskoj, u Sarajevu završio Filozofski fakultet i Visoku školu novinarstva. Radio kao novinar ... i urednik u magazinu Dani. Radi u odnosima sa javnošću.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U Stocu, rat­nom pli­jenu UZP-a, lokalni HDZ BiH križe­vi­ma želi prekrsti­ti na­cional­ni spomenik Stari grad Vi­doš­ki i tako na sim­bolič­ki način ukn­jiži­ti nasljed­st­vo tzv. Herceg-Bosne.

blog by Amer Obradović
Published On 31 Jan 2020