Ahmet Alibašić

Ahmet Alibašić

Ahmet Alibašić je vanredni profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Od svog postan­ja is­lam pri­h­va­ta i dru­gog un­utar poli­tičk­ih / državnih za­jed­ni­ca koje je po­ma­gao or­ga­nizirati.

opinion by Ahmet Alibašić
Published On 27 May 2019
Muslimani, Islam, Molitva