Adrijana Hanušić Bećirović

Adrijana Hanušić Bećirović

Adrijana Hanušić Bećirović radi kao viša pravna savjetnica u Trial Internationalu, nevladinoj organizaciji posvećenoj borbi protiv nekažnjivosti za na... jteže međunarodne zločine i podršci žrtvama ratnih zločina u ostvarivanju prava na pravdu i reparacije. 2019. godine je imenovana od strane Generalnog sekretara UN-a kao članica njegovog Savjetodavnog odbora civilnog društva za sprječavanje seksualne eksploatacije i zlostavljanja. U posljednjih deset godina je djelovala kao konsultantica za druge nevladine organizacije i međunarodne organizacije poput Misije OSCE-a u BIH i UNDP-a. Fokus njene ekspertize jesu implementacija međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava, tranzicijska pravda, prava žena, antidiskriminacijsko i ustavno pravo.


Više od istog autora