Javni dug Crne Gore 4,4 milijarde eura

Ukupan javni dug na dan 31. decembra 2020. godine iznosio je 4,409 milijardi eura, odnosno 105,15 posto preliminarnog bruto domaćeg proizvoda.

U odnosu na kraj 2019. godine došlo je do povećanja državnog duga (Reuters)

Ukupan javni dug Crne Gore na dan 31. decembra 2020. godine iznosio je 4,409 milijardi eura, odnosno 105,15 posto preliminarnog bruto domaćeg proizvoda (BDP), navodi se u dokumentu koji je razmatrala crnogorska Vlada.

Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija i socijalnog staranja (uključujući i 38.477 unci zlata), a koji su na kraju 2020. godine iznosili 872,43 miliona eura, neto javni dug Crne Gore na dan 31. decembra iznosi 3,53652 milijardi eura, odnosno 84,34 posto BDP-a.

“Ukupan državni dug (bez depozita) na 31. 12. 2020. godine iznosio je 4,33083 milijardi evra, ili 103,28 odsto BDP-a. Ukupan državni dug, uključujući depozite, na kraju 2020. godine iznosio je 3,45840 milijardi evra, ili 82,48 odsto BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3,83527 milijardi evra, odnosno 91,46 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 495,56 miliona evra, odnosno 11,82 odsto BDP-a”, piše u Vladinom dokumentu, prenosi Tanjug, pozivajući se na CdM.

Smanjen domaći dug

Pojašnjeno je da je u stanje državnog duga uključen i dio duga lokalne samouprave, u iznosu od 41,64 miliona eura, po osnovu ugovora za koje je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zaključilo ugovore s međunarodnim kreditorima, a s opštinama potkreditne ugovore, jer se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pojavljuje kao direktni zajmoprimac.

“U odnosu na kraj 2019. godine, došlo je do povećanja državnog duga u ukupnom iznosu od 622,16 miliona evra, što je rezultat povećanja spoljnjeg duga za 706,55 miliona evra i smanjenja domaćeg duga za 84,39 miliona evra. Do povećanja spoljnjeg duga došlo je prvenstveno zbog emisije evroobveznica na međunarodnom tržištu u iznosu od 750 miliona evra, kao i drugih kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima.“

“Domaći dug je smanjen u najvećoj mjeri uslijed otplate domaćih obveznica u iznosu od 80,41 miliona eura”, zaključuje se u dokumentu.

Izvor: Agencije