Crna Gora

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mili Đukanoviću man­dat je za­počeo po­la­gan­jem za­k­letve pred poslanici­ma u Skupš­ti­ni Crne Gore 20. maja 2018. go­dine, tako da je posljed­nji dan roka za raspi­si­van­je izb­o­ra 19. ja­nunar 2023.

Published On 16 Jan 2023