Crna Gora

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnu Goru je za­h­vati­la no­gomet­na grozni­ca nakon do­brih rezul­ta­ta u Ligi naci­ja, a poseb­no nakon uvjerljive pob­jede nad Ru­mu­ni­ma u Bukureš­tu, gdje je brilji­rao Ste­fan Mu­goša.

Published On 15 Jun 2022