Crna Gora

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Par­ti­je koje su činile većinu nakon izb­o­ra 30. au­gus­ta 2020. nisu ni nakon sedam sas­tana­ka us­p­jele us­a­gl­a­siti stavove o man­dataru i raspod­jeli funkci­ja za novu vladu.

Published On 19 Sep 2022