Crna Gora

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Abazović je rekao da u man­jin­skoj vla­di ne bi bilo mjes­ta za Demokrats­ki front i Demokratsku par­ti­ju so­ci­jal­ista Mila Ðukanovića, ali bi vo­lio da te poli­tičke op­ci­je po­drže nje­gov pri­jed­log.

Published On 17 Jan 2022