Iskustvo žene koja je 22 godine bila žrtva nasilja: Policija nije ništa uradila

Nizama nije bila izolovan slučaj, javlja Arduana Pribinja iz Gradačca. Ekipa Al Jazeere je razgovarala sa ženom koja kaže da je nasilje trpjela duže od dvije decenije.

Neformalna grupa građana u Gradačcu je organizovala novi protest, a prije njega je održana i javna tribina o važnosti prevencije nasilja i sistemskog rješavanja tog društvenog problema.

S oba skupa, svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, upućen je niz zahtjeva.

Između ostalog, traži se uvođenje pravne definicije femicida, uspostavljanje nezavisnog tijela za borbu protiv femicida, obezbjeđivanje adekvatnog sistema zaštite žrtava, hitne izmjene zakona o posjedovanju oružja, efikasniji sistem prevencije nasilja i usklađivanje krivičnih zakona s Istanbulskom konvencijom.

Arduana Pribinja je u Gradačcu razgovarala sa ženom koja kaže da je više od dvije decenije trpjela nasilje.

Izvor: Al Jazeera