SAD: Politički problemi oko nafte

U Americi je Nova godina donijela stare političke probleme.Jedan od njih jeste dogradnja naftovoda Keystone, projekt vrijedan 5.4 milijarde dolara, koji naftu iz Kanade treba prebaciti do američkih rafinerija.Republikanci, nekoliko investitora i sindikata žele izgradnju naftovoda po svaku cijenu.Većina Demokrata i veliki broj ekološki osvješćenih ljudi se tome protivi.