Zapadni Balkan

Prema Hahnovim riječima, proširenje EU-a najbolja je sigurnosna politika koju je Unija ikad imala.
Snijeg i niske temperature žestoko su pogodili plantaže proizvođača jagodičastog voća.
U svim zemljama regije došlo je do povećanja zaposlenosti, osim u BiH.
Na Kongresu Evropske narodna stranke, koji se održava na Malti, usvojena je rezolucija o Zapadnom Balkanu. Rečeno je da je
Balkanskim zemljama treba bolje funkcioniranje, veća podrška i veća uključenost Unije, kaže hrvatski premijer.
Nasljednice bivše Jugoslavije su precizno odredile koliko kome pripada, ali cijeli proces raspodjele imovine teško ide.
Oglasi