Zapadni Balkan

Razlog zbog kojeg javnost u BiH na MAP gleda kao na pozitivnu stvar je očaj, tvrdi američki analitičar.
EK bi trebala ocijeniti jesu li Skoplje i Tirana otklonili manjkavosti u vladavini prava i suzbijanju korupcije.
Hahn je ocijenio da je Srbija na dobrom putu, ali da mora postaviti osnove za napredak u vladavini prava.
Indeks prekinutog djetinjstva pokazuje nazadak u državama Zapadnog Balkana kada je riječ odnos prema najmlađima.
Bivši specijalni koordinator Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope upozorio da bi neki rado raskomadali Stari kontinent.
Objavljena je strateška studija State Departmenta prema Evropi, kao i strategija politike prema Balkanu.
Oglasi