Josip Antić

Josip Antić je rođen u Šibeniku. Završio je književnost i historiju u Zagrebu. Radio je u „Večernjem listu, “Slobodnoj Dalmaciji“ i “Vjesniku“. Uređivao je nautički magazin More. 

<p>Pojedinci u Katoličkoj crkvi daju opasne izjave protiv islama i izbjeglica - zaboravljajući da je i Isus bio migrant.</p>
Već će ga netko u predizbornoj kampanji u Hrvatskoj, proglasiti 'četnikom'...
Poluanonimusi, poput slovenskog novinara, zabrinuti za bijelu i kršćansku Evropu, sugeriraju 'konačno rješenje'...
Ove godine treniranje mišljenja iliFestival alternative i ljevice Šibenikzbivat će se od 2. do 5. septembra.
Ništa sporno patrijarh nije rekao u Hrvatskoj, samo da nije uveo amandman na Evanđelje i to u nekoj vrsti 'zlometra'...
Hrvatska bojišnica se nalazi na prostoru vlastite zrelosti. Srpska nevina žrtva je i hrvatska žrtva - i obratno.
Oglasi