Anto Domazet

Anto Domazet, član Socijaldemokratske partije (SDP), rođen je 1947. godine u mjestu Verd u Sloveniji. Diplomirao je sa 22 godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a četiri godine kasnije je u Milanu specijalizirao menadžment naftnog biznisa. Potom je u Osijeku doktorirao na temu Strategije rasta velikih preduzeća. 

Profesionalnu karijeru je gradio u Bosni i Hercegovini, radeći u Rafineriji ulja Modriča, preduzeću Natron Maglaj i sarajevskom Energoinvestu. Nakon rada u privredi Domazet započinje akademsku karijeru i 1997. godine je promovisan u redovnog profesora na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Javni sektor netaknut zbog političkih odluka da se potrošnja zadrži ili poveća putem vanjskog i domaćeg zaduživanja.
Oglasi