Alen Zečević

Alen Zečević je magistar historije. Autor je brojnih naučnih radova objavljenih u stručnim časopisima u regiji, novinama i drugim publikacijama. Učesnik je nekoliko naučnih skupova i konferencija.

Piše: Alen Zečević - Kroz cijelo 20. stoljeće, porodica Pozderac zauzimala je najodgovornije pozicije u političkom...
Ibrahim Kajan je nedavno javnom tribinom obilježio 75 godina života i impozantnih 55 godina književnog rada.
Sultan Mehmed Fatih je na ruke bosanskih franjevaca predao garant slobode ispovijedanja vjere te zaštitu života i časti.
Institut djeluje na novoj adresi, u jednom od objekata koji je pripadao vojsci koja ga je uništavala 1992. godine.
Svi iz Sarajeva nose živa sjećanja na građevine u kojim se očituje rukopis vrsnog arhitekte, genija nesvakidašnjeg...
Hamdija Kreševljaković je bio naučnik koji je svojim intelektualnim radom zadužio generacije budućih istraživača.
Oglasi