Poplava referenduma kao kriza demokratije

Referendumom kao mehanizmom direktne demokratije građani se ponovno pokušavaju uključiti u političko odlučivanje. 

Pročitajte više...