Kuće za jedan euro na Siciliji

Jedan od najljepših italijanskih srednjovjekovnih gradova prodaje kuće za euro, no kupac preuzima obavezu obnove.

Pročitajte više...