Jahić: Za Jadransko-jonsku autocestu

Bivši bh. ministar profesor Munir Jahić govori o inicijativi saobraćajnog povezivanja regije.

Pročitajte više...