Komunizam

Tekstom novog ustava priznaje se pravo privatnog vlasništva, uloga tržišno orijentirane ekonomije i stranih ulaganja.
Mramorna ploča na koju su upisana imena pokopanih osoba nekoliko je puta udarena tupim metalnim predmetom.
Proslava će se održati u Santiagu de Cubi, prvom gradu koji je 1959. osvojila gerila Fidela Castra, i bit će skromna.
Kuba slavi šezdesetu godišnjicu pobjede revolucije Fidela Castra, koji je inspirirao uspon ljevice u cijeloj regiji. Ali,
Piše: Jasmin Agić - Šiba Krvavac bio je saradnik Vladimira Perića Valtera i, kao sposoban ilegalac, djelovao je u...
Komunistička stranka zadržat će poziciju vodeće snage u zemlji, a država dominantnu ulogu u ekonomiji.
Oglasi