Komunizam

Piše: Jasmin Agić - Do objavljivanja Derviša i smrti 1966. godine Selimović je u književnom svijetu Sarajeva i Bosne...
U noći 9. novembra 1989. godine komunistički režim bio je u agoniji i nije mogao zaustaviti masu koja je probila zid.
U iznenadnom napadu Vijetkong izgubio 58.000 ljudi, ali i zauzeo više od 100 gradova, mjesta i vojnih objekata na jugu.
EP je u više navrata raspravljao o iskustvima Evrope sa ekstremističkim ideologijama.
Boljševici su 1917. predvođeni Lenjinom izveli komunističku revoluciju i promijenili historiju Rusije i cijelog svijeta.
Che Guevara se doživljava kao borac za ljudska prava i revolucionar, a ne govori se o zločinima koje je činio.
Oglasi