Davor Gjenero

Davor Gjenero je politolog i nezavisni politički konsultant. Bavi se političkim i stranačkim sistemima, izbornim zakonodavstvom te politikom zaštite ljudskih i manjinskih prava. Jedno vrijeme radio je kao saradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bio savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova. 

Goebbels pred Haškim sudom

Možete li zamisliti da bi neko od Hitlerovih glavešina govorio da se, sudeći njemu, sudi cijelom njemačkom narodu.

Piše: Davor Gjenero

Šta kad se Haški sud ugasi?

Razdoblje nakon prestanka djelovanja ICTY-ja, sa aspekta ratnih zločina, bit će prilično osjetljivo.

Piše: Davor Gjenero

Stranice