Davor Gjenero

Davor Gjenero je politolog i nezavisni politički konsultant. Bavi se političkim i stranačkim sistemima, izbornim zakonodavstvom i politikom zaštite ljudskih i manjinskih prava. Jedno vrijeme radio je kao saradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bio savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova. 

Evropa je zakasnila

Svako brine svoju brigu i ne razmišlja šta bi se moglo desiti ako Grčka nastavi propuštati izbjeglice, a Hrvatska...

Piše: Davor Gjenero

Kad je riječ o aktualnoj izbjegličkoj krizi, teško je sa sigurnošću reći tko je tko i tko obavlja kakav posao u toj krizi.

Dolazak u Hrvatsku 'mišolovka' za izbjeglice

Ulaskom u Hrvatsku izbjeglice, zapravo, smanjuju vlastitu šansu da dospiju do Njemačke, Švedske, Holandije...

Piše: Davor Gjenero

Hrvatska se našla pred najtežim izazovom otkad je članica Europske unije.

Stranice