Davor Gjenero

Davor Gjenero je politolog i nezavisni politički konsultant. Bavi se političkim i stranačkim sistemima, izbornim zakonodavstvom i politikom zaštite ljudskih i manjinskih prava. Jedno vrijeme radio je kao saradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bio savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova. 

Rizici 'rata protiv ćirilice' u Vukovaru

Rat oko ćirilice dugoročno ugrožava poziciju Hrvatske u Vukovaru i na Dunavu, ali kreatori politike u Zagrebu toga nisu...

Piše: Davor Gjenero

Stranice