Davor Gjenero

Davor Gjenero

Davor Gjenero je politolog i nezavisni politički konsultant. Bavi se političkim i stranačkim sistemima, izbornim zakonodavstvom i politikom zaštite ljudskih i manjinskih prava. Jedno vrijeme radio je kao saradnik na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i bio savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova. 

'Lekcija' hrvatskom premijeru ruskog Ministarstva vanjskih poslova pokazuje da Zagreb ozbiljno nervira Moskvu...
Krstičević plaća cijenu manjkave organiziranosti HV-a u ratu i činjenice da zapovjednici nisu odmah kažnjavali zločine.
Smjena administracija donosi veliku neizvjesnost vezanu uz američku vanjsku politiku, pogotovo u Jugoistočnoj Evropi.
Mogu li kurtoazne posjete i opipavanje pulsa Zagreba i Sarajeva prerasti u nešto više?
Distanca od stranačke desnice prepoznaje se i u politici prema BiH, pa neće biti podupiranja politike 'trećeg entiteta'...
Savezništvo s Bošnjacima u eurointegracijama BiH cilj je Hrvatske, ali pitanje je ko bi to mogao ostvariti?
Oglasi