Oglasi

Grci ne plaćaju dugove, niti kredite

Tokom 2013. godine 54 posto ispitanih Grka izjavilo kako ne vjeruje da će moći podmiriti sve račune.
Grčka Vlada priprema još već poreske stope kako bi popunila ogromne rupe u budžetuReuters

Neplaćanje računa i pristiglih rata za kredit polako postaje dio svakodnevnice Grka kojima je, u 93 posto slučajeva, smanjen lični dohodak za 38 procenata u posljednje tri godine ekonomske krize, navodi se u studiji Konfederacije evropskih nacionalnih asocijacija malih i srednjih preduzeća, prenose agencije.

Blizu 60 posto stanovnika Grčke koji su učestvovali u anketi, koju je provela grčka agencija za ocjenu javnog mnijenja Mark, izjavilo je da je potrošilo svu ušteđevinu, a trećina njih da ima pozajmicu kod rođaka i prijatelja.

Dvije trećine grčkih domaćinstava, prema podacima ispitivanja, imaju godišnji prihod manji od 18.000 eura.

Bez odlaganja

Ovaj podatak treba uzeti sa priličnom rezervom, s obzirom na činjenicu da su utaja poreza i rad na crno učestala praksa u ovoj državi na jugu Balkana, prenosi agencija AFP.

Blizu 40 posto grčkih domaćinstava, kako se navodi u studiji, nije bilo u situaciji prošle godine da pokrije tekuće troškove, niti da plati poreze ili da isplati dug sa kreditnih kartica.

Tokom 2013. godine, malo više od polovine, odnosno 54 posto ispitanih Grka, izjavilo je kako ne vjeruje da će moći podmiriti sve račune.

Polovina anketiranih grčkih građana ne namjerava odgoditi plaćanje poreza, iako im grčka Vlada priprema još već poreske stope kako bi popunila ogromne rupe u budžetu.

Izvor: Agencije