Oglasi

Bill Gates je potreban obrazovanju

Globalnom obrazovanju je potreban filantrop i lider kao što je Bill Gates da se izbjegne stagnacija i nazadak.
Bill i Melinda Gates su 2010. dobili Fulbrightovu nagradu za svoj rad u poboljšanju zdravstva i obrazovanja za sve ljude širom svijetaGetty

Piše: Pauline Rose

Poslovni lideri su se ove sedmice okupili u Davosu da raspravljaju o globalnim prioritetima na Svjetskom ekonomskom forumu. Forum je, kako sami za sebe kažu, "posvećen poboljšanju uvjeta u svijetu". Zbog čega onda obrazovanje nije više na listi programa rada?

Očito je da nema potrebe da se poslovnom svijetu posebno opravdava potreba za obrazovanjem. Ono je tijesno povezano sa svim pozitivnim rezultatima razvoja. Ekonomski razvoj, zdravlje, prehrana, demokratija, sve je to poboljšano kvalitetnim školovanjem.

Ako sva djeca u zemljama sa niskim dohotkom napuste školu sa osnovnim znanjem čitanja, siromaštvo bi palo za 12 procenata, što je dobro za posao.

Privatni sektor ostvaruje direktnu korist od obrazovane, stručne radne snage.

Privatni sektor troši samo 683 miliona dolara godišnje na podršku obrazovanja u zemljama u razvoju, što je ekvivalent od samo pet posto ukupne pomoći obrazovanju, kako smo mogli saznati iz posljednjeg UNESCO-ovog  globalnog izvještaja Obrazovanje za sve.

Ovaj iznos je manji od 0,5 posto godišnjeg prihoda deset najvećih kompanija u svijetu. To je, otprilike, jednako cijeni dva Boeing 747 aviona, odnosno cifri koju Amerikanci potroše na pizze u samo jednoj sedmici.

Osnova blagostanja

Poređenja radi, zdravlje je obično visoko kotirano na programu rada na konferenciji u Davosu i to je jedan od tri glavna globalna rizika koje je prepoznao forum. Zdravlje je, kako mi svi znamo, osnova blagostanja. 

Iz perspektive obrazovanja, s obzirom na to da sam posjetila učionice širom svijeta, dobro znam da se djeca ne mogu koncentrirati i ne mogu u potpunosti iskoristiti prednosti škole ako su bolesni ili pothranjeni.

Zbog čega je pitanje zdravlja toliko važnije od obrazovanja? Jedan od razloga za to jeste i činjenica da je posljednje kampanje protiv malarije, dječije paralize, HIV-a, AIDS-a i tuberkuloze predvodio Bill Gates, a kampanje je podržala Fondacija Gates.

Na samitu o vakcinaciji održanom 2011, kojeg je predvodila Fondacija Gates, prikupljeno je 4,3 milijardi dolara, što je omogućilo da 250 miliona djece širom svijeta bude vakcinirano.

Takvi iznosi zahtijevaju da se zastane na trenutak i da se razmisli. Trenutno je 61 milion djece koja ne pohađaju školu, a koštalo bi 16 milijardi dolara godišnje da svi oni idu u školu.

Ipak, univerzalno osnovno obrazovanje bi bilo zaista moguće do 2015, ako bi lider kao što je Bill Gates uvjerio privatne kompanije i fondacije da u prvi plan stave školovanje.

Surova realnost

Realnost je takva da bez takvog predvodnika obrazovanje dobija malo pažnje od privatnog sektora: 53 posto donacija američkih fondacija je usmjereno za zdravstvo, a samo osam posto ide obrazovanju.

I priloge koji idu u tu svrhu treba staviti u kontekst. Druga najveća svjetska kompanija Exxon Mobile je među pet vodećih korporacija koje ulažu u obrazovanje. Ali njihova godišnja donacija od 24 miliona dolara je jednaka samo 0,06 posto njihovog ostvarenog prihoda iz 2011. godine.

Bill Gates bi se, ipak, mogao posvetiti obrazovanju. Mi se nadamo da će potraga za novim ciljevima koji bi zamijenili Milenijske razvojne ciljeve naglasiti značajnu snagu obrazovanja i da će potaknuti napredak u svakom drugom razvojnom sektoru, te da će uvjeriti privatni sektor da odbace svoju nevoljnost kada je finansiranje obrazovanja u pitanju.

Jedna stvar je sigurna: bez novih ulaganja, finansiranje obrazovanja će nastaviti da stagnira. Sa rastom broja stanovništva bit ćemo svjedoci činjenice da broj djece koja napuštaju školu raste umjesto da opada, kao što je već slučaj u subsaharskoj Africi.

Nadamo se da će na globalnoj pozornici u Davosu poslovni lideri naći motivaciju da stanu rame uz rame sa vladama i donatorima, da pomognu da se popuni praznina u finansiranju i da se oživi napredak ka Obrazovanju za sve.

Izvor: Al Jazeera