Zagađenost zraka

Kvalitet zraka u Sarajevu i dalje je vrlo nezdrav. Kantonalna Vlada vanredno je zasjedala te epizodu uzbune ukinula, a na
Kvalitet zraka u Sarajevu i dalje je vrlo nezdrav. Kantonalna Vlada vanredno je zasjedala te epizodu uzbune ukinula, a na
Građani spas traže kupovinom maski sa filterima, bijegom na planine i humorom, tom našom najjačom karakteristikom.
Otkad su uvedene automatske mjerne stanice 2010, samo jedne godine kvalitet vazduha nije bio u najlošijoj kategoriji.
Podaci o zagađenosti potpuno su netačni, treba primjenjivati metodologiju koja se koristi u svijetu, ukazuje Knežević.
Dok srbijanske vlasti sazivaju hitne sastanke na državnom nivou, u BiH je sve prepušteno nižim nivoima vlasti.
Oglasi