Zagađenje

Nekoliko studija, u kojima se iznose zabrinjavajući podaci o zagađenju u BiH, objavljeno je u posljednjih mjesec dana.
U Sjevernoj Makedoniji na 16 lokacija zemljište je zagađeno industrijskim kapacitetima. Iako su neka od tih postrojenja
Gradovi moraju poduzeti mjere ako se prekorače limiti za zagađenje na samo jednoj lokaciji, a ne na osnovu prosjeka.
Bosna i Hercegovina suočava se s mnoštvom nelegalnih divljih odlagališta. Na pojedina mještani upozoravaju više od 20 godina
Ma koliko se borio da ostanem i doprinesem razvoju nauke u BiH, bojim se da ću biti prisiljen da odem, kaže bh. naučnik.
Mještani sjevernog dijela bosanskohercegovačkog grada 11 dana sprečavali su odlaganje otpada na regionalnoj deponiji.
Oglasi