Uvoz

Interaktivno
Evropska unija najviše otpadnih materijala izvozla je u Tursku - više od 11 miliona tona u 2019. godini.
Federalni štab Civilne zaštite donio odluku da će se ostatak od 80 respiratora podijeliti kantonalnim bolnicama.
U dijelu BiH pod ingerencijom Novalićeve vlade natalitet pada nezaustavljivo. U
Premijer Federacije BiH rekao je da je dosad potrošeno 16,5 miliona eura za nabavke u organizaciji Civilne zaštite.
Firma koja uvozi medicinske uređaje mora biti registrirana u Agenciji za lijekove i ovlaštena i za servisiranje aparata.
U 2019. vrijednost izvoza knjiga van EU-a iznosila je 1,9, a uvoza 1,6 milijardi eura, tvrdi Eurostat.
Uvoz i izvoz medicinske opreme, godinu pred pandemiju korona virusa, iznosio 2.000 milijardi dolara.
Oglasi