Svjetska banka

Pomoć je odobrena za projekte u bangladeškim regijama u kojima Rohinje trostruko nadmašuju broj lokalnog stanovništva.
Žena, Muškarac
Rezultati istraživanja Svjetske banke pokazuju napredak, što pripisuju reformama provedenim u 131 zemlji svijeta.
Kosovo je preuzelo sve obaveze za međunarodne dugove koji su fakturirani i potvrđeni originalnim dokumentima.
O predsjedniku ustanova čiji je zadatak smanjiti siromaštvo u svijetu glasanjem odlučuje odbor izvršnih direktora.
Jim Yong Kim rekao je da će se priključiti jednoj kompaniji.
Četvrtina stanovništva Makedonije živi u siromaštvu, s manje od pet dolara dnevno, pokazuje izvještaj Svjetske banke "
Oglasi