Seksualno zlostavljanje

George Pell je prošle godine osuđen na šest godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dječaka mlađih od 16 godina.
Advokati holivudskog producenta tražili su blagu kaznu od pet godina, a tužioci maksimalnu od 29 godina zatvora.
Nakon što je 24. februara proglašen krivim za seksualni napad i silovanje, producent se nalazio u bolnici na Manhattanu.
Svećenik
Vatikan zahtijeva samo da se optužbe za zlostavljanje prijavljuju interno a ne policiji, osim kad to zahtijevaju zakoni.
Westminster, London
Istraga nije pronašla dokaze o organiziranoj pedofilskoj mreži; postojali su značajni propusti institucija Westminstera.
Jedan od najutjecajnijih holivudskih producenata Harvey Weinstein proglašen je krivim po dvije tačke za djela seksualnog
Oglasi