Revizija

Kada pandemija uzrokuje gotovo potpuno zaustavljanje društvenog života, očekuje se prije svega zdravstvena, a onda i egzistencijalna/finansijska...
Piše: Emina Žuna: Kako se desilo da je kraljica Katarina postala isključivo hrvatska, a sultanija Esma bošnjačka...
Šta se u Hrvatskoj događa s pravosuđem, koje se u javnosti sve češće naziva rak-ranom društva? Zašto hrvatski građani
BiH je potreso skandal nakon što je novinarka portala Žurnal objavila da srednjoškolsku diplomu kupila za 2.500 KM.
Za dva i po mjeseca Hrvatska preuzima predsjedanje Evropskom unijom. Kako teku pripreme za tu ulogu? Zašto o njima javnost u
Blokiran je rad Državnog zavoda za reviziju Sjeverne Makedonije jer Sobranje više od dvije godine ne može da izabere glavnog
Revizija je pokazala da je prošlogodišnji gubitak MA bio 1,97 miliona eura, a potencijalne obaveze 22,5 miliona eura.
Oglasi