Osmansko Carstvo

Njemački publicista Michael Martens govorio je za AJB o knjizi ʽU požaru svjetova - Ivo Andrić: Jedan evropski životʼ.
Za historičare nema dileme da je Bosna osvojena, ali se u mitologizacijama taj događaj često opisuje kao oslobođenje.
Osmanlije su odigrale značajnu ulogu u odvraćanju evropskih napada na islamski svijet i arapske zemlje.
Djelo Hane Younis utemeljeno je na brojnim publikacijama iz javnih i privatnih arhiva.
Fzičkim i ljudskim pejsažom, šareni Bihać je raskršće na kojem se sve miješa i iznova nastaje kao izvorno i unikatno.
Mada je BiH ostala teritorijalno nepromijenjena, njeno stanovništvo podijeljeno je na tri nacionalne nomenklature.
Oglasi