OSCE

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton je upozorio kako tužitelji ne rade punim kapacitetom na istragama ratnih zločina.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države priznaju 30. juni kao datum održavanja lokalnih izbora u Albaniji.
Pozivajući se na službene dokumente, predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik tvrdi da OSA prati 10 medija.
Slovački ministar i predsjedavajući OSCE-a kaže da za ulazak BiH u Evropsku uniju neće biti olakšica i prečica.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je Izvještaj o upravljanju predmetima ratnih zločina u postupku pred
OSCE ističe da je posebno zabrinjavajuća alarmantna brzina pada stope osuđujućih presuda.
Oglasi