Nezavisnost Kosova

Neće biti govora o razdvajanju ili podjeli Kosova, a kraj dijaloga će biti i kraj sukoba, rekao je predsjednik Kosova.
Sjednica parlamenta je počela u utorak, ali je zbog nedolaska opozicije i nedostatka kvoruma, morala je biti prekinuta.
Moramo vidjeti širu sliku i bez obzira kakvo je rješenje za Kosovo, ne smije ići na štetu drugih, kaže evropski komesar.
Postoji mogućnost da se konačno riješi jedan od najkompliciranijih konflikata pun posljedica po cijelu regiju.
Opozicija želi rezolucijom zabraniti predsjedniku Kosova Hashimu Thaciju da pregovara s Srbijom o teritoriji.
Poštujemo granice i ne mislimo da je potrebno biti kreativan u njihovom dizajniranju, tvrdi premijer Kosova.
Oglasi