Nasilje nad ženama

Tokom ove i prošle godine, deseci žena u regiji izgubile su živote u porodičnom nasilju.
Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj je ove godine ubijeno njih 18, a u sedam slučajeva žene su
Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj je ove godine ubijeno njih 18, a u sedam slučajeva žene su
Srbija je uvela novi zakon protiv nasilja u porodici, dok Hrvatska još nije ratificirala Istanbulsku konvenciju.
Ubistva žena u Srbiji možda bi bila spriječena da su policija i drugi nadležni organi reagovali na prijavu nasilja u
U 14 slučajeva u kojima su žene ubijene u Srbiji, u njih 11 utvrđeni su propusti odgovornih.
Oglasi