MMF

Međunarodni monetarni fond predstavio je danas izvještaj o ekonomskim prilikama u Evropi, u kojem je istaknuto da se
U Sarajevu predstavljena analiza Međunarodnog monetarnog fonda o ekonomskim perspektivama regije.
Prijedlog budžeta za 2018. godinu, Vlada Srbije trebalo je Skupštini da dostavi 1. novembra, kako bi poslanici u zakonskom
Piše: Nihad Đozić - Skoro pola države BiH ne može ostvarivati svoju ekonomsku i vanjskopolitičku funkciju.
Poljska će se povući iz aranžmana sklopljenog s Međunarodnim monetarnim fondom u okviru fleksibilne kreditne linije.
Ministar financija kaže kako je vrijeme da MMF, koji traži disciplinu i štednju, pogleda koliki su njegovi troškovi.
Oglasi