Jugoslavija

Donosimo vam nove epizode serijala Tada&Sada, koji smo snimili u Bosni i Hercegovini. Kako se živjelo u onom sistemu u
Krleža je zastupao ideju federalne Jugoslavije, a Andrić je bio integralni Jugoslaven, kaže Velimir Visković.
Nebojša Jakovljević pokretač je portala i facebook stranice koja se bavi YU fudbalom te je koautor više knjiga.
Ljubljana, Slovenija
I 26 godina nakon brisanja 'neslovenaca' iz državnih registara aktuelni su brojni problemi, a niko se nije izvinio...
Mnogobrojni članovi porodice jedno stoljeće igrali su značajnu ulogu u kreiranju političkog života Bosne i Hercegovine.
Vučićeva priča da Srbi i Rusi 'nikad nisu išli jedni protiv drugih' nema nikakve veze s istinom...
Oglasi