Jugoslavija

Pokušaj Staljina da Jugoslaviju potčini svojoj volji nije uspio ali je tu 'pobjedu' Tito skupo platio...
Galerist Pierre Courtine smatra da bi fašisti mogli pokrenuti novi rat u Evropi.
Piše: Zvonimir Nikolić - Regal je bio stvar prestiža i uspjeha u društvu i uvijek je bio od zida do zida.
Stan, prodan za 12 miliona dolara, bio je prazan od 1992, kada ga je napustio posljednji stalni predstavnik SFRJ.
Trećeg juna 1968. u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji počeli su studentski protesti, prvi veći sukob sa
Kompanijama rečeno da isknjiže imovinu van BiH o kojoj će se brinuti država, a sada to pravi problem pri identifikaciji.
Oglasi