Izvoz

Krizu izazvanu pandemijom korona virusa u BiH osjeti 90 posto poduzeća koje je anketirala Vanjskotrgovinska komora. Većina
Izbijanjem epidemije Covid-19 veliki broj tekstilaca preorijentisao je svoju proizvodnju na izradu zaštitnih maski.
U 2019. vrijednost izvoza knjiga van EU-a iznosila je 1,9, a uvoza 1,6 milijardi eura, tvrdi Eurostat.
Nova uredba Evropske komisije o izuzimanju regije iz sistema koji traži dozvole za izvoz stupit će na snagu 26. aprila.
Uvoz i izvoz medicinske opreme, godinu pred pandemiju korona virusa, iznosio 2.000 milijardi dolara.
Kineske vlasti istovremeno nastoje odstraniti sumnje u kvalitet izvezene medicinske opreme.
Oglasi