Inkluzija

U Bosni i Hercegovini još se traži model prema kojem bi djeca migranata, izbjeglica i tražitelja azila bila uključena u
U Srbiji postoje 52 kompanije u kojima su zaposlene pretežno osobe s invaliditetom. Utemeljene su sedamdesetih godina
Piše: Aida Hrnjić - Svi u školi su znali šta se desilo, ali niko nije poduzeo ništa dok majka nije sutradan otišla u...
Godinama se u Srbiji govori o potrebi veće inkluzije osoba sa invaliditetom. Iako ima značajnih pomaka, u većini gradova,
Piše: Elma Ljutika - Baš svako dijete s poteškoćama u razvoju priča je za sebe.
Pred Skupštinom Kantona Sarajevo našao se elaborat s inicijativom za osnivanje Naučnog centra za podršku inkluziji. Napisali
Oglasi