Gradnja

U Crnoj Gori održava se ministarska konferencija o tranziciji ka održivoj energiji na Zapadnom Balkanu. Na njoj će biti
LNG, Krk
Ruski ambasador kaže da će Hrvatska uvijek biti zainteresirana za jeftini ruski plin, a Moskva ga je spremna dobavljati.
Piloti su dužine od 126 do 128 metara i ugraditit će se kao temelji za dva centralna stuba budućeg mosta.
Predstavnik Hrvatskih cesta smatra kako će cjelokupni projekt povezivanja juga Hrvatske biti izvršen do 2022. godine.
Odobreni zakoni kojima bi se okončala dvosedmična djelimična paraliza vlade, nema finanasiranja zida na granici.
Plin, Plinovod
SAD obećao podršku projektu koji bi trebao umanjiti dominaciju Rusije na evropskom tržištu energije.
Oglasi