EUFOR

Ako EUFOR ima pouzdane informacije o usijanim glavama koje kuju ratne planove u BiH, može tražiti njihovo hapšenje.
EUFOR je upozorio političke lidere BiH da je spreman intervenirati u kratkom roku u slučaju da se obnovi nasilje.
NATO bi se mogao naći u nezgodnoj situaciji ako bivši uposlenici mirovnih snaga iz BiH dokažu svoje tvrdnje.
EUFOR će i dalje podržavati vlasti u BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja.
General-major Johann Luif kaže kako su Oružane snage BiH uspješan projekat, ali da zahtijeva veća ulaganja.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je usvojilo ruski nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini kojim se za godinu
Oglasi