Dokumentarni film

U protekle dvije godine Saudijska Arabija pripremila se da svoju nacionalnu naftnu kompaniju stavi na tržište dionica.
Ovo je vrhunac svake izbjegličke priče koja bi trebala završiti priznanjem statusa azila i smještajem u Njemačkoj.
Ovo je vrhunac svake izbjegličke priče koja bi trebala završiti priznanjem statusa azila i smještajem u Njemačkoj: direktan
Salih Gašević je autor prvog Mevluda na bosanskom jeziku, odnosno na južnoslavenskim prostorima.
Nakon 25 godina provedenih u Francuskoj, Božina se vraća u Bugarsku s kamerom u ruci. Postavlja brojna pitanja... Šta ako je
Lična avantura Božine Panajotove, koja se transformira u tragikomičnu odiseju, mješavinu špijunskog i porodičnog filma.
Oglasi