Banke

Banke i preduzeća za distribuciju kartica koriste svoje proizvode, a uslugu učešća u platnom prometu naplaćuju.
Tri od četiri pozajmice su potrošački, nenamjenski krediti, dok stambena zaduživanja u kreditiranju sudjeluju s 19 posto
Na građane otpada 1,3, dok 1,6 milijardi eura iznose krediti privrede, Vlade i plasmani kod banaka.
Banke u Srbiji poslale su klijentima ponude za zaključenje novih ugovora o konverziji duga za stambene kredite podignute u
Banke su kažnjenje zbog tajnog dogovaranja i namještanja kurseva na tržištu valuta vrijednom hiljade milijardi dolara.
Zašto se uzimaju krediti i kako institucije gledaju na obime i sve manji broj ljudi koji imaju potrebu za kreditima?
Oglasi