antifašizam

Piše: Mirza Imamović - Antifašisti 27. jula odlučno zbijaju redove i nagovještavaju bespoštednu borbu.
Konsenzusa o tome šta su fašistička naslijeđa, organizacije i simboli na Balkanu uglavnom nema. Istoričari se slažu da je na
Konsenzusa o tome šta su fašistička naslijeđa, organizacije i simboli na Balkanu uglavnom nema. Historičari se slažu da je
Konsenzusa o tome šta su fašistička naslijeđa, organizacije i simboli na Balkanu uglavnom nema. Historičari se slažu da je
Režim Slobodana Miloševića borio se za iste ciljeve i istim sredstvima kao Dražina vojska.
Zoran Bahtijarević
Ugledni dječji hirurg kaže da, iako plemenite, akcije prikupljanja novca za pojedinačne slučajeve ne rješavaju problem.
Oglasi