antifašizam

Prema nepotpunim podacima, u SFR Jugoslaviji podignuto je blizu 15.000 spomenika posvećenih Narodnooslobodilačkom ratu.
Stipe Mesić kaže kako se u Hrvatskoj pojam antifašizma neumjereno preispituje te da se fašizam nedovoljno osuđuje.
Nema druge, nego proglasiti Čajavca i Kluza za Srbe da mogu ući i u udžbenike, na table ulica i u srpski junački Olimp.
Piše: Admir Lisica - U Drugom svjetskom ratu Bošnjaci su spasili Rome od sudbine kakva ih je zadesila širom Evrope.
Apelacioni sud u Srbiji u narednom periodu odlučivat će o zahtjevu da se poništi rehabilitacija četničkog vođe Nikole
Evropska ujnija će biti prisiljena ponovo izmisliti samu sebe, da preispita vrijednosti i vrati se originalnim načelima.
Oglasi