Angelina Jolie

Nasilje nad ženama i djecom, posebno seksualno nasilje, sve češće je obilježje rata, kaže američka glumica.
Specijalna izaslanica Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice razgovarala je s izbjeglicama u Jordanu.
Vlasti su upozorile da najviše koristi od usvajanja djece imaju trgovci ljudima i da djeca ne idu nužno u dobre ruke.
Gdje god da se mržnja ne osporava, nasilje je udaljeno samo nekoliko koraka, kazala je američka glumica.
Hollywoodska glumica i specijalna izaslanica Ujedinjenih nacija Angelina Jolie posjetila je izbjeglice u prihvatnom centru
Izaslanica UN-a i holivudska glumica izrazila je sumnju da će se izbjeglička kriza u Grčkoj uskoro okončati.
Oglasi