Zekerijah Smajić

Zekerijah Smajić je višegodišnji dopisnik iz Brisela. Ekspert je za evropske politike i proces proširenja Evropske unije.

Aplikacija za pristupanje BiH EU nema nikakvo značenje državno-diplomatskog podviga ili historijskog događaja.
Otvorena je nova, najdelikatnija faza procesa integracije Srbije u Evropsku uniju.
Oglasi