Zekerijah Smajić

Zekerijah Smajić je višegodišnji dopisnik iz Brisela. Ekspert je za evropske politike i proces proširenja Evropske unije.

Šesnaest termoelektrana na zapadnom Balkanu zagađuje Evropu više nego svih drugih 250 evropskih elektrana na ugalj.
Na nivou Evropske unije ni do danas ne postoji usklađenost ni za medicinsku ni za rekreacijsku upotrebu kanabisa.
Iz Sarajeva je u Brisel stigao demarš u kojem se upozorava na ratno prisvajanje morske teritorije Bosne i Hercegovine.
Etnonacionalne vlasti svjesne da svakim novim iskorakom ka EU, idu makar dva koraka ka svome nestanku.
Za deset godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini austrijski diplomat uglavnom je bio neprimjetan
Rusija se drži historijskog fakta po kojem nikada niko nije ovladao cijelim Balkanskim poluotokom istovremeno.
Oglasi