Wesam Ahmad

Wesam Ahmad je plaestinski borac za ljudska prava u nevladinoj organizaciji Al-Haq u Ramallahu, u Palestini.

Međunarodni pravni režim trebao je pomoći da se okonča kolonijalizam.
Oglasi