Sanadin Voloder

Aktivista nekoliko nevladinih organizacija. Urednik je portala Akos.ba.

Čelik
BiH na račun Albanije ostvaruje suficit u trgovini, ali je ukupna trgovina na simboličnom nivou.
Njegov životni put potvrđuje tezu da postoje osobe za koje se s pravom kaže da predstavljaju institucije.
Pitanje pomjeranja granica i razmjene teritorija na Balkanu je viševjekovna praksa.
Hutba je sedmično obraćanje imama, po mnogočemu se može okarakterisati kao najjači medij u ljudskoj civilizaciji.
Sajam će omogućiti susrete regionalnih proizvođača halal proizvoda i pružalaca halal usluga.
Piše: Sanadin Voloder - Hadž je obred pun životne simbolike, koja treba biti dio vrijednosti pojedinca i zajednice...
Oglasi