Brojni imami su mučeni i ubijeni u srednjoj Bosni i na području Hercegovine, te su trpani u logore.
Svaka svjetska kriza sa sobom povlači produbljavanje socijalnih razlika i napetosti.
Ko god je lovio u mutnom, stići će mu faktura vrlo brzo; ko god je rješavao probleme, ostat će upisano.
Kako i koliko se čitaju knjige u vrijeme pandemije i hoće li ove godine biti novih štampanih izdanja?
Memišević prati razvoj funkcije suđenja u tri svjetske pravne kulture: jevrejskoj, islamskoj i engleskoj.
Federacija BiH je imala neprimjeren odnos prema agraru što se pokazuje pogubnim, tvrdi Ahmed Džubur.
Oglasi