Safet Mušić

Safet Mušić je ekspert za sigurnosna pitanja. Više od decenije bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti društvenog razvoja sa akcentom na pojave povezane sa nasiljem i istraživanjem modernih  sigurnosnih izazova. Objavio je više od 30 naučno-istraživačkih radova na prestižnim međunarodnim i domaćim konferencijama, te je autor više od 10 publikacija, pisao je mnogo stručnih članaka i analiza u raličitim medijima.

Oglasi