Safet Mušić

Safet Mušić je ekspert za sigurnosna pitanja. Više od decenije bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti društvenog razvoja sa akcentom na pojave povezane sa nasiljem i istraživanjem modernih  sigurnosnih izazova. Objavio je više od 30 naučno-istraživačkih radova na prestižnim međunarodnim i domaćim konferencijama, te je autor više od 10 publikacija, pisao je mnogo stručnih članaka i analiza u različitim medijima.

Na Balkanu nikako da shvatimo da nismo jedni drugima problem nego da smo svi zajedno u istom problemu, kažu analitičari.
Ne sumnjajući da se radi o prevari, osumnjičeni su dostavljali podatke sa svojih platnih kartica.
Prema podacima Centra za socijalni rad u Sarajevu je tokom 2019. prijavljeno 124 djece migranata bez pratnje.
Podizanje nivoa sigurnosti, a posebno kibernetičke-sigurnosti, direktno dovodi do pada stepena privatnosti.
Niti jedna od država u regiji se ne može pohvaliti da je napravila bilo šta kako bi zaustavila trend odlaska mladih.
Libija
Privatnim vojnim kompanijama se uglavnom priključuju ljudi skloni avanturizmu ili iz finansijskih razloga.
Oglasi