Hatidža Dedović

Hatidža Dedović završila je Filozofski fakultet u Sarajevu. Profesorica je historije i aktivistica. Interesovanja su joj religije, ljudska prava i umjetnost. Radovi su joj objavljeni u drugom dopunjenom izdanju zbornika Feministička čitanja društvenih fenomena Feminističke škole "Žarana Papić". Za pjesmu "Duša" nagrađena je trećim mjestom književnog žirija.

Piše: Hatidža Dedović - Ravno iz 1943. godine vraćamo se u sadašnju BiH, kakvu živimo već tridesetak godina.
Piše: Hatidža Dedović - Trebamo prihvatiti realnost, sada kapitalizam truhne, a to miriše na fašizam.
Piše: Hatidža Dedović - Pita li se iko od roditelja, zašto im djeca danas imaju poremećaj sa koncentracijom, otkud u...
Piše: Hatidža Dedović - Smatra se da u svijetu oko 70 miliona ljudi ima problem sa mucanjem...
Hatidža Dedović - Kada bi naša zemlja ostala bez svjetlosti i sunca, možda bi tada očima slabovidne osobe bolje...
Piše: Hatidža Dedović Neki učitelji, nastavnici, profesori će uvijek da se pamte. Tako ni danas ne mogu zaboraviti...
Oglasi