Novom odbrambenom strategijom Washington želi osigurati globalnu superiornost i vodeću ulogu u svijetu, kažu eksperti.
Koncept paket aranžmana je propao, a od Samita Evropske unije u Zagrebu 2000. se govori o tzv. modelu regate.
Nigdje u Evropi ljudi nisu toliko entuzijastični kada je u pitanju EU kao na Kosovu, kaže bivši francuski ministar.
Na stolu međunarodnog posrednika tri su imena: Sjeverna Makedonija, Gornja Makedonija i Republika Nova Makedonija.
U BiH neki jednostavni postupci se politiziraju i usložnjavaju, a primjer je saradnja s Evropskim policijskim uredom.
Evropa i SAD ovih dana aktivnije se bave Balkanom, jer regija nikada nije prestala biti neuralgičična tačka.
Oglasi