Hamid Dabashi

Hamid Dabashi je profesor iranskih studija i komparativne književnosti na Univerzitetu Columbia u New Yorku. Njegova najnovija knjiga nosi naziv "Arapsko proljeće: Kraj postkolonijalizma" (Zed 2012).

U svome posljednjem filmu, Spike Lee kao da pati od kratkovidnog provincijalizma.
Zaostavština Johna McCaina oslikava interne suprotnosti američkog imperijalnog iskustva.
Naipaul je utjelovio šta je evropski kolonijalizam, rasistički do same srži svoje logike, učinio cijelom svijetu.
Lijepi su i zvuk ezana i crkvenih zvona, ali jedan izluđuje islamofobe.
Historija razdvajanja porodica u Americi nije započela s Trumpom već sa tzv. 'otkrićem' novoga svijeta...
Predobro Iranci poznaju svoju historiju da bi dozvolili da američko-saudijsko-izraelski savez promijeni režim u Teheranu
Oglasi