Frederick Tucker

Frederick Tucker je predavač na Univerzitetu u New Yorku, gdje se bavi istraživanjem društvenih pokreta i nejednakosti u obrazovanju. 

Demonstranti dijele svoja iskustva o sistematskom rasizmu i priče o solidarnosti na američkim ulicama.
Oglasi